अमरावती महानगर पालिका,अमरावती
Contact Details


  Email Id

   Contact No.

- 0721-2576482


  Address

- Amravati Muncipal corporation,
sham sqaure, amravati

संपर्काची माहिती


  ई - मेल आयडी

   संपर्क क्रमांक

- ०७२१-२५७६४८२


  पत्ता

- अमरावती महानगरपालिका, शाम चौक, अमरावती